İşlem Merkezi E-Destek  
Müşteri Girişi

Şifremi unuttum       
 

INTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILAN HOSTING HİZMETLERİNİN KULLANIM SÖZLEŞMESİ

 1.KONU

Bu sözleşme, TurkNet İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi (TURKNET )ve PORTAL’da yer alan ilgili form ile bilgileri alınan MÜŞTERİ arasında hosting hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemek için hazırlanmıştır. Sözleşmede belirtilen şartlar üzerinde MÜŞTERİ ve TURKNET tam bir anlaşmaya varmışlardır.

2.TARAFLAR

TurkNet İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi
Sözleşmede kısaca TURKNET olarak anılacaktır.
Adres: Büyükdere Cad. No. 121, Ercan Han Kat 2, 34394 Gayrettepe, İstanbul adresinde mukim bulunan TurkNet İletişim Hizmetleri A.Ş.
MÜŞTERİ: TURKNET ile bu sözleşmeyi, PORTAL üzerinden online hosting satış bölümünde yapacağı başvuru esnasında onaylayan gerçek veya tüzel kişidir.

3.TANIMLAR

  3.1. PORTAL: https://hosting.turk.net/ internet adresinde bulunan web sitesidir.
  3.2. MÜŞTERİ İŞLEM MERKEZİ: MÜŞTERİ’nin PORTAL üzerinde MÜŞTERİ’ye özel ayrılmış alandan; başvuru sırasında verilen bilgilerin değişimi ve satın alınan hizmetlerin kullanımı ve yönetimini yapmasını sağlayan web sayfalarıdır.
  3.3. SERVİS KULLANIM ŞARTLARI: https://hosting.turk.net/servis_kullanim_sartlari.aspx adresi üzerinden duyurulan satın alınan hizmetlerin kullanımıyla ilgili şartların belirtildiği bilgilerdir.
  3.4. OTOMATİK YENİLEME: MÜŞTERİ’nin, bu sözleşmede belirtilen koşulların; PORTAL’da MÜŞTERİ’ye ait sayfalar arasında yer alan web sayfasındaki hizmetlerinin dönem bitiş tarihinde otomatik olarak yenileneceğine dair ilgili alanın işaretli olarak kabul etmesidir.
4.SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ
  4.1.MÜŞTERİ'nin TURKNET’e ait PORTAL’dan online hizmet başvurusu yapması ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme belirsiz sürelidir.
5. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET
  5.1. Sözleşmeye konu olan hizmetin/ürünün açıklaması, süresi, fiyatı, indirimi ve KDV dahil toplam tutarı aşağıda belirtildiği gibidir.
  Verdiğiniz sipariş detayları bu bölüme yazılarak sözleşmenize eklenecektir.
6. BİLDİRİMLER
  6.1. TURKNET, MÜŞTERİ’ye yapacağı, hizmet yenileme dönemi de dahil olmak üzere, her türlü bildirim için MÜŞTERİ’nin bildirdiği e-posta adresini kullanacaktır. Bu adresin geçerli bir adres olması, alınan hizmetler ile ilgili yetkili bir kişiye ait olması ve güncel tutulmasındaki sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir. MÜŞTERİ’nin hizmet yenile dönemlerini bildiği kabulü ile; MÜŞTERİ TURKNET’in, kendisine yapmış olduğu yenileme işlemleri ile ilgili e-posta bildirimlerinde, her ne koşula bağlı olursa olsun, oluşabilecek problemler ve/veya gecikmeler nedeniyle hizmetlerinde yaşanabilecek aksaklıklardan TURKNET’i sorumlu tutmayacağını kabul eder.
  6.2. MÜŞTERİ başvuru esnasında ve/veya hizmetleri kullanmaya başlamasından sonra TURKNET’e bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul eder. TURKNET’e MÜŞTERİ tarafından bildirilen bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı meydana gelebilecek olan aksaklık ve zararlardan dolayı, MÜŞTERİ TURKNET’ten hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.
7.TURKNET’İN SAĞLAYACAĞI SERVİSLER
  7.1.TURKNET, MÜŞTERİ’nin başvuru esnasında bildirdiği servislerin kendi sisteminde kurulumunu gerçekleştirir, ilgili ücretlerin kredi kartı veya banka havalesi ile peşin tahsilatını takiben, MÜŞTERİ’nin servislerini kullanıma açar ve MÜŞTERİ’Yİ bilgilendirir. TURKNET kredi kartı tahsilatlarında hemen banka havaleli veya eft li ödemelerde 3 iş günü içinde hizmet kurulumlarını gerçekleştirir. Hizmetin devreye alınması ile ilgili tarafların sorumlulukları madde 8.4.’de belirtilmiştir.
  7.2.MÜŞTERİ, TURKNET’ten hosting hizmeti kapsamında yeni alacağı yurtdışı alan adı için ödeme tahsil edildikten hemen sonra alan adının tescil edileceğini, yeni alacağı yurtiçi (Nic.TR) alan adı için Nic.TR’nin istediği gerekli resmi belgeleri TURKNET’e eksiksiz olarak ulaştırdıktan sonra TURKNET’in tescil başvurusunda bulunacağını ve madde 7’de açıklanan sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda TURKNET’ten hiçbir zarar tazmini talebinde bulunamayacağını peşinen kabul eder.
  7.3.MÜŞTERİ, TURKNET’ten hosting hizmeti kapsamında almış olduğu alan adı’nın yenileme dönemi gelmeden önce madde.8’de belirtilen sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda, TURKNET’in alan adı yenileme ücretini ilgili kuruma ödemeyeceğini, dolayısı ile alan adının tescilinden kaynaklı hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini, TURKNET’ten hiçbir hak iddia edemeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.
8. ÜCRET VE ÖDEME
  8.1. MÜŞTERİ TURKNET’ten almış olduğu her türlü hizmet’in ödemesini, TURKNET’in hizmetinin başlangıcında kendisine internet üzerinden sunmuş olduğu kontrol paneli üzerinden yapacağını, bundan farklı şekilde yapılan hizmet ödemelerinden dolayı yaşanan aksaklıklardan TURKNET’in sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.
  8.2. MÜŞTERİ, TURKNET hosting hizmetleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri (kullanılan hizmet içeriğine bağlı olarak) ödemeyi kabul eder. Ücretler, her hizmet dönemi başında peşin olarak tahsil edilecek ve buna müteakip hizmet faturası düzenlenerek MÜŞTERİ’nin bildirdiği adrese posta yolu ile gönderilecektir.
  8.3. TURKNET, hizmet ücretlerini, MÜŞTERİ’ye online sipariş anında web sayfası ve/veya e-posta yolu ile bildirmektedir. TURKNET her türlü hizmet ücretlendirmesi ile ilgili düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Hizmet ücretlerinde gelecekte meydana gelebilecek değişiklikler, TURKNET web sitesi ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ’ye bildirilecektir. MÜŞTERİ’nin TURKNET hizmetlerini kullanmaya devam etmesi, yürürlükteki Sözleşme şartlarını ve geçerli ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmayı kabul ettiğini belirtir.
  8.4. MÜŞTERİ’nin TURKNET’ten alacağı her türlü hizmet (alan adı dahil) alımında veya hizmet dönemi yenilemesinde, ödeme önceden peşin olarak tahsil edilecek ve sonrasında fatura düzenlenecektir. MÜŞTERİ, TURKNET sistemine kayıtlı kredi kartından tahsilat yapılamamasından dolayı yaşanacak problemlerden ve/veya gecikmelerden TURKNET’in sorumlu tutulamayacağını kabul eder. MÜŞTERİ, ödemesini banka havalesi veya eft ile yapması durumunda, ödeme açıklama bölümünde kendisine iletilen “sipariş numarası”nı veya “alan adını” belirtmekle yükümlüdür. Yeni alım ve hizmet yenileme (süre uzatma )işlemlerinde sipariş sonrasında 7 gün içinde ödemesi ulaşmayan siparişler iptal olacaktır ve MÜŞTERİ’ye e-posta yolu ile bildirilecektir. İlgili süre dolduktan ve sipariş iptal edildikten sonra gönderilen ödemeler de yaşanacak aksaklıklardan TURKNET sorumlu değildir, MÜŞTERİ ilgili siparişi yenilemekle sorumludur.
  8.5. NIC.TR’den alınacak yeni alan adlarında, NIC.TR kaynaklı gecikme nedeni ile hizmetin devreye girişinde yaşanabilecek gecikmelerden TURKNET sorumlu tutulamaz. TURKNET, hizmet yenileme döneminin öncesinde, yenileme döneminin bitiş tarihini MÜŞTERİ’nin sistemde kayıtlı e-posta adresine bildirecektir. MÜŞTERİ, ödeme şeklini havale olarak tercih etmişse, yenileme tarihinden önce PORTAL üzerinden işlem ve ödeme yapmaması durumunda, alan adı ve hosting hizmetlerinin süresinin uzatılmayacağını, dolayısıyla TURKNET’ten almış olduğu hizmetlerin kesintiye uğrayacağını, bundan dolayı TURKNET’ten hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder. Müşteri hizmet alımı sırasında sisteme girdiği kredi kartından, yenileme döneminde hizmet bedelinin otomatik olarak çekileceğini ve para iadesinin yapılmayacağını peşinen kabul eder. Müşteri otomatik yenileme seçeneğini PORTAL üzerinden iptal etti ise hizmetin dönem bitişinde yenilenmeyeceğini peşinen kabul eder. Müşteri sözleşmenin yürürlükte kaldığı süre boyunca, TURKNET’e tahsilat için bildirdiği kredi kartı bilgilerinin güncelliğinden sorumludur. Müşterinin kredi kartı hesabından tahsilat gerçekleştirilememesi durumunda, hizmetlerinin durdurulmasından TURKNET sorumluluk kabul etmeyecektir. Müşteri zamanında ödeme yapmadığı için yaşamış olduğu hizmet kesintilerinden dolayı TURKNET’ten hiçbir zarar tazmininde bulunmayacağını peşinen kabul eder.
  8.6.MÜŞTERİ, OTOMATİK YENİLEME’ye devam ettiği sürece bir sonraki yenileme döneminde ve TURKNET’in 1 (bir) ay öncesinde web ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ’ye duyurduğu hizmet bedelleri karşılığında kendiliğinden yenileneceğini kabul eder. İlgili servis ücretlerinin tahsilatı kredi kartı hesabından gerçekleştirilecektir.
  8.7.Hosting planıyla birlikte verilen trafik hakkının aşılması durumunda, TURKNET, MÜŞTERİ’ye trafik aşım bedeli yansıtacaktır. Ek trafik faturaları, kullanımı takip eden aybaşında faturalandırılacaktır. Bu faturaların son ödeme tarihine kadar ödenmemesi nedeniyle TURKNET’in hizmeti durdurma ve sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkı saklıdır.
  8.8. MÜŞTERİ’nin herhangi bir nedenle temerrüde düşmesi halinde, süresi içerisinde ödenmeyen alacağın muaccel olduğu tarihten, ödemenin fiilen yapıldığı tarihe kadar T.C. Merkez Bankasının kısa vadeli avanslara uyguladığı değişen oranlardaki avans faiz oranı esas alınarak hesaplanacak gecikme faizinin yanı sıra, yıllık %10 gecikme cezası uygulanacaktır. Gecikme faizi ve gecikme cezası sadece alacağın muaccel olduğu tarihten, ödemenin fiilen yapıldığı tarihe değin geçen gün için talep edilebilir. Gecikme dönemi içinde uygulanacak faiz oranı veya oranları için, T.C. Merkez Bankasının kısa vadeli avanslara uyguladığı değişen oranlardaki avans faiz oranı kullanılacaktır.
9.CAYMA HAKKI

Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı/sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.
Online sipariş ile alınan hosting hizmetlerinde MÜŞTERİ cayma hakkını kullanabilir, aşağıda iletilen mesafeli sözleşmelere dair yönetmeliğin 7.4.sayılı maddesinin “f” bendine göre Alan adı hizmetleri için MÜŞTERİnin cayma hakkı bulunmadığını MÜŞTERİ peşinen kabul eder.
Mesafeli sözleşmelere dair yönetmelik madde 7.4.Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça tüketici, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz. f) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

10. MÜŞTERİ’NİN FESİH HAKKI

  10.1.Otomatik yenileme hizmeti aktif olan MÜŞTERİ hizmet dönem bitişinden en geç 30 gün önce, otomatik yenileme hizmeti aktif olmayan MÜŞTERİler diledikleri zaman MÜŞTERİ İşlem Merkezinden e-destek kaydı açmak sureti ile hizmetlerini iptal talebinde bulunabilir. Bu takdirde hizmetleri kapatılacaktır. Ancak bu durumda MÜŞTERİ TURKNET’ten hizmet almayacağı servis dönemi için ücret iadesi talebinde bulunamaz. Sözleşme’nin sona erdiği tarihte, MÜŞTERİ’nin TURKNET'e olan borçları, sonlanma tarihinde kredi kartı hesabından veya MÜŞTERİ’nin yapacağı banka havalesi veya eft ile tahsil edilecektir. Sözleşme’nin MÜŞTERİ tarafından sonlandırılması durumunda, MÜŞTERİ’ye ait TURKNET'te bulundurulan bütün kayıtlar silinecektir.
11.TURKNET’in FESİH HAKKI
  11.1. TURKNET, MÜŞTERİ’ye 5 işgünü önceden yazılı bildirim yaparak, bu Sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin TURKNET'e ödemesini önceden gerçekleştirdiği, ancak kullanımı gerçekleşmeyen servislerle ilgili ücretler, MÜŞTERİ’ye iade edilir. MÜŞTERİ’nin bu Sözleşme’de veya TURKNET Servis Kullanım Şartlarında belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, TURKNET, MÜŞTERİ’ye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve Sözleşme’yi derhal sonlandırabilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez. MÜŞTERİ’den gerekli ödemelerin alınamaması durumunda, TURKNET Sözleşme’yi derhal sonlandırabilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.
12. SERVİS KULLANIM ŞARTLARININ KABULÜ
  12.1.MÜŞTERİ, bu Sözleşme’yi onaylayarak, yürürlükteki "TURKNET Servis Kullanım Şartları"nı kabul etmiştir. "TURKNET Servis Kullanım Şartları"nın geçerli hali, TURKNET'in https://hosting.turk.net/servis_kullanim_sartlari.aspx adresine sahip web sitesinde yayınlanmaktadır.
13. TURKNET'İN SINIRLI SORUMLULUĞU
  13.1.TURKNET MÜŞTERİ’YE SAĞLANAN HİZMETLERİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ ÇABAYI SARF EDECEKTİR. BUNUNLA BERABER, TURKNET SERVİSLERİN MÜŞTERİ’NİN İHTİYAÇLARINI TAM OLARAK KARŞILAYACAĞINI, KESİNTİSİZLİĞİNİ, HATASIZLIĞINI VE GÜVENİLİRLİK SEVİYESİNİ GARANTİ ETMEZ. MÜŞTERİ’NİN BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA SAĞLANAN HERHANGİ BİR SERVİSİN KULLANIMINDAN VE/VEYA KULLANILAMAMASINDAN DOLAYI OLUŞABİLECEK DİREKT VE/VEYA DOLAYLI ZARARLARINDA TURKNET'İN SORUMLU TUTULAMAZ.
14. TURKNET KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

  14.1.Aksi belirtilen durumlar hariç, Müşteri’nin yapacağı tüm işlemler ile ilgili olarak, TURKNET kayıtları geçerli sayılacaktır.

15. MÜŞTERİ'NİN HAKLARININ DEVRİ
  15.1.Müşteri, bu Sözleşme kapsamındaki servislerini, TURKNET'e yazılı olarak bildirmeden devir edemez. İlgili işlem için bireysel üyeliklerde devir eden ve alan tarafın kimlik fotokopileri altında imzalı dilekçeleri; tüzel üyelikler için firma yetkililerinin antetli kağıda yazılmış dilekçeleri ile imza sirkülerinde yetkili olarak yazılı kişilerce imzaları ve firma kaşeleri bulunmalıdır. MÜŞTERİ evraklarını (212) 216 55 60 numaralı faksa iletmek ve ulaştığına dair teyit almakla yükümlüdür.
  15.2.MÜŞTERİ, TURKNET tarafından verilen hizmetin gerektiğinde başka bir işletmeci tarafından verilmesini (hizmeti verecek olan işletmecinin değişmesini) kabul etmektedir. Bu durumda TURKNET, MÜŞTERİ’ye ait bilgileri hizmeti verecek olan işletmeci ile paylaşabilecektir.
16. ONLINE SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ
  16.1.MÜŞTERİ’nin online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşmede zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ’ye bildirilecektir. MÜŞTERİ, TURKNET servislerini kullanmaya devam ederek, değişen sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.
17.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

  17.1.
  İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.